Όροι και Προϋποθέσεις για Αντιγραφή καφέ

Εισαγωγή

  

Αυτοί οι Τυπικοί Όροι και Προϋποθέσεις του Ιστότοπου που γράφονται σε αυτήν την ιστοσελίδα θα διαχειρίζονται τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς,ς που είναι προσβάσιμες στη διεύθυνση https://copynotes.gr/.

Αυτοί οι Όροι θα εφαρμοστούν πλήρως και θα επηρεάσουν τη χρήση αυτού του Ιστότοπου από εσάς. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνήσατε να αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους Τυπικούς Όρους και Προϋποθέσεις του Ιστότοπου. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια του Προτύπου όρων και προϋποθέσεων και του Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις .

Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτού του ιστότοπου σε ανηλίκους ή άτομα κάτω των 18 ετών.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός από το περιεχόμενο που σας ανήκει, σύμφωνα με αυτούς τους Όρους, η Copy Coffee ή / και οι δικαιοπάροχοί της κατέχουν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Σας παρέχεται περιορισμένη άδεια μόνο για σκοπούς προβολής του υλικού που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Περιορισμοί

Απαγορεύεστε συγκεκριμένα από όλα τα ακόλουθα:

  •     
  • δημοσίευση οποιουδήποτε υλικού ιστότοπου σε οποιοδήποτε άλλο μέσο ·     
  • πώληση, αδειοδότηση ή / και εμπορευματοποίηση οποιουδήποτε υλικού ιστότοπου,     
  • δημόσια εκτέλεση και / ή εμφάνιση οποιουδήποτε υλικού ιστότοπου,     
  • χρήση αυτού του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο που είναι ή μπορεί να είναι επιβλαβής για αυτόν τον ιστότοπο ·     
  • χρήση αυτού του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο που επηρεάζει την πρόσβαση των χρηστών σε αυτόν τον ιστότοπο ·     
  • η χρήση αυτού του Ιστότοπου αντίθετα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε άτομο ή επιχειρηματική οντότητα.     
  • συμμετοχή σε οποιαδήποτε εξόρυξη δεδομένων, συλλογή δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο,     
  • χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο για συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαφήμιση ή μάρκετινγκ.

Σε ορισμένες περιοχές αυτού του Ιστότοπου δεν επιτρέπεται η πρόσβαση από εσάς και το Copy Coffee ενδέχεται να περιορίσει περαιτέρω την πρόσβαση από εσάς σε οποιαδήποτε περιοχή αυτού του Ιστότοπου, ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια. Οποιοδήποτε αναγνωριστικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης μπορεί να έχετε για αυτόν τον ιστότοπο είναι εμπιστευτικά και πρέπει επίσης να διατηρήσετε το απόρρητο.

Το περιεχόμενό σας

Σε αυτούς τους Τυπικούς Όρους και Προϋποθέσεις του Ιστότοπου, "Το περιεχόμενό σας" σημαίνει οποιοδήποτε ήχο, κείμενο βίντεο, εικόνες ή άλλο υλικό που επιλέγετε να εμφανίζεται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Εμφανίζοντας το περιεχόμενό σας, παραχωρείτε στο Copy Coffee μια μη αποκλειστική, παγκόσμια αμετάκλητη, αδειοδοτούμενη άδεια χρήσης για χρήση, αναπαραγωγή, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση και διανομή σε οποιοδήποτε και όλα τα μέσα.

Το περιεχόμενό σας πρέπει να είναι δικό σας και δεν πρέπει να εισβάλλει σε δικαιώματα τρίτων. Η Copy Coffee διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά σας από αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση.

Το απόρρητό σας

Διαβάστε την Πολιτική απορρήτου.

Χωρίς εγγυήσεις

Αυτός ο Ιστότοπος παρέχεται "ως έχει", με όλα τα σφάλματα και η Copy Coffee δεν εκφράζει καμία δήλωση ή εγγύηση, οποιουδήποτε είδους που σχετίζεται με αυτόν τον Ιστότοπο ή τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Επίσης, τίποτα που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν θα ερμηνευθεί ως συμβουλή.

Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η Copy Coffee, ούτε κάποιος από τους υπαλλήλους, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους της, δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε προκύπτει από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας από εσάς εάν αυτή η ευθύνη είναι βάσει σύμβασης. Η Copy Coffee, συμπεριλαμβανομένων των αξιωματικών, των διευθυντών και των υπαλλήλων της, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση, επακόλουθη ή ειδική ευθύνη που προκύπτει από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου από εσάς.

Αποζημίωση

Αποζημιώνετε στο μέγιστο βαθμό  από και έναντι οποιωνδήποτε ή / και όλων των υποχρεώσεων, κόστους, απαιτήσεων, αιτιών δράσης, ζημιών και εξόδων που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο που σχετίζεται με την παραβίαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις αυτών των Όρων.

Διαχωρισμός

Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων διαπιστωθεί ότι είναι άκυρη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αυτές οι διατάξεις θα διαγραφούν χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος.

Παραλλαγή όρων

Επιτρέπεται στο Copy Coffee να αναθεωρεί αυτούς τους Όρους οποιαδήποτε στιγμή κρίνει σκόπιμο και, χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο, αναμένεται να αναθεωρείτε τους παρόντες Όρους σε τακτική βάση.

Εργασία

Το Copy Coffee επιτρέπεται να εκχωρήσει, να μεταβιβάσει και να αναθέσει σε υπεργολαβία τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις του βάσει αυτών των Όρων χωρίς καμία ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε, να μεταβιβάσετε ή να αναθέσετε σε υπεργολαβία οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτών των Όρων.

Ολόκληρη η συμφωνία

    

Αυτοί οι Όροι αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ της Copy Coffee και εσάς σε σχέση με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και αντιλήψεις.

Ισχύον δίκαιο και δικαιοδοσία

Αυτοί οι Όροι θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας του gr και υποβάλετε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των πολιτειακών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων που βρίσκονται στο gr για την επίλυση τυχόν διαφορών.